P o z v á n k a

SPORTS SPINNING CUP  EU

Medzinárodný pretek mladých rybárov do 23 rokov v prívlači

VII.ročník 13.októbra 2019.

 Preteky v prívlači usporiada SRZ MO Vrbové  pre mladých rybárov od 6 do 23 rokov.

Kategórie: 6-10 rokov.-narodený v roku 2009 a mladší.U-14.-narodený v roku 2005-2008. U-18.-narodený v roku 2001-2004.U-23.-narodený v roku 1997- 2000. Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení štartovného 15,- € na účet č. SK83 0900 0000 0050 2007 8406 variabilný symbol: 13102019 Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, bydlisko, rok narodenia . Po prijatí platby bude okamžite pripísaný na štartovaciu listinu na www.mosrzvrbove.sk

Sports spinning cup pravidlá-2019.    Sports spinning cup propozície 2019

zoznam prihlásených Sports spinning 2019

akékoľvek otázky ohľadom platieb a zoznamu prihlásených píšte na : tajomnik@mosrzvrbove.

V prípade záujmu je možné zabezpečiť i ubytovanie,čo treba vopred nahlásiť riaditeľovi pretekov p. Milošovi Hulvanovi na tel.č. 0905/313 754, mail: miloshulvan@azet.sk , ktorý zároveň poskytne bližšie informácie.

VÝSLEDKY:

I,II,III,IV,finále U 10, U 14, U 18, U 23,