Chtelnička – lovný rybársky revír pstruhový miestny, dĺžka toku cca 19,7 km

číslo revíru: 2-0270-4-1

Chtelnička je potok prameniaci v  nadmorskej výške približne 350 m n. m. v katastri obce Dobrá Voda pretekajúci Chtelnickou dolinou a obcami Chtelnica, Nižná pričom ústi do potoka Dudváh východne od obce Veľké Kostoľany.

Druhové zloženie rybej osádky: Pstruh potočný, Ostriež zelenkavý, Šťuka severná, Jalec hlavatý a iné.
Minimálna lovná miera Pstruha potočného stanovená na 30 cm !

 


Prehľad v roku 2018 realizovaných násad do pstruhových revírov Holeška + Podkylavka + Chtelnička
12.04.2018 Pstruh dúhový Pd2                          350 Kg
10.05.2018 Pstruh dúhový Pd2                          300 Kg
29.05.2018 Pstruh dúhový Pd2                          300 Kg

06.06.2018 Pstruh potočný Pp1-10cm              5000ks

Celkovo:                   Pstruh dúhový Pd2            950kg

                                  Pstruh potočný Pp1          5000ks