Holeška – lovný rybársky revír pstruhový miestny , dĺžka toku cca 16.5 km

číslo revíru: 2-0700-4-1

 

Holeška je potok prameniaci v nadmorskej výške cca 330 m n. m.  Malých Karpatoch, pretekajúci prevažne územím okresu Piešťany cez katastrálne územie obcí Prašník, Vrbové, Krakovany a Trebatice. Potok Holeška je pravostranný prítok Dudváhu, ktorý napája viacero prítokov z osád obce Prašník (Hrotkovci, Fajnorovci, Lajdovci, Kováčovci, Dúbrava, Dobrovodských mlyn) a potok Podkylavka a ktorý na konci obce Prašník vteká do vodnej nádrže Čerenec. Po vyústení z VN Čerenec  sa ďalej na území mesta Vrbové napája potok Šípkovec a jeho púť končí v nadmorskej výške cca 158 m n. m. v lokalite cestného mosta medzi obcami Trebatice a Kocurice odkiaľ je tok vedený ako Dudváh.

Druhové zloženie rybej osádky: Pstruh potočný, Pstruh dúhový, Ostriež zelenkavý, Šťuka severná, Jalec hlavatý a iné.
Minimálna lovná miera Pstruha potočného stanovená na 30 cm !

 


Prehľad v roku 2018 realizovaných násad do pstruhových revírov Holeška + Podkylavka + Chtelnička
12.04.2018 Pstruh dúhový Pd2                          350 Kg
10.05.2018 Pstruh dúhový Pd2                          300 Kg
29.05.2018 Pstruh dúhový Pd2                          300 Kg

06.06.2018 Pstruh potočný Pp1-10cm              5000ks

Celkovo:                   Pstruh dúhový Pd2            950kg

                                  Pstruh potočný Pp1          5000ks