VN Čerenec – lovný rybársky revír kaprový miestny, rozloha 38 ha.

číslo revíru : 2-4620-1-1

VN Čerenec sa nachádza v nadmorskej výške približne 188,0 m n. m. severozápadne od mesta Vrbové smerom až po obec Prašník. Je vybudovaná ako zemná homogénna priehrada sypaná zo spraše určená pre zníženie povodňovej vlny Holešky, zabezpečenia odberu vody pre priemysel a poľnohospodárstvo a vytvorenia podmienok pre rekreáciu a rybolov. Výstavba VN Čerenec sa začala v r. 1961 a s plnením nádrže sa začalo v r. 1964. Maximálna hĺbka vody je cca 5,5 m.

Druhové zloženie rybej osádky: Kapor rybničný, Amur biely, Pleskáč zelenkavý, Lieň sliznatý, Sumec veľký, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Úhor európsky, Ostriež zelenkavý, Pstruh dúhový a iné.
Prehľad realizovaných násad do VN Čerenec v roku 2018.

29.03.2018 Kapor – K3                      1500  Kg