VN Čerenec – lovný rybársky revír kaprový miestny, rozloha 38 ha.

číslo revíru : 2-4620-1-1

VN Čerenec sa nachádza v nadmorskej výške približne 188,0 m n. m. severozápadne od mesta Vrbové smerom až po obec Prašník. Je vybudovaná ako zemná homogénna priehrada sypaná zo spraše určená pre zníženie povodňovej vlny Holešky, zabezpečenia odberu vody pre priemysel a poľnohospodárstvo a vytvorenia podmienok pre rekreáciu a rybolov. Výstavba VN Čerenec sa začala v r. 1961 a s plnením nádrže sa začalo v r. 1964. Maximálna hĺbka vody je cca 5,5 m.

Druhové zloženie rybej osádky: Kapor rybničný, Amur biely, Pleskáč zelenkavý, Lieň sliznatý, Sumec veľký, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Úhor európsky, Ostriež zelenkavý, Pstruh dúhový a iné.
Prehľad realizovaných násad do VN Čerenec v roku 2018.

29.03.2018.   Kapor K3                                   1500kg         2,60€/kg       3900,00€

17.05.2018.   Ostatné dr.rýb                            1000kg         0,65€/kg       650,00€

21.05.2018.   Ostatné dr.rýb                              500kg         0,65€/kg       325,00€

09.10.2018.   Pstruh dúhový Pd.výber              400kg         3,663€/kg     1465,20€

09.10.2018.   Pstruh dúhový Pd2                    1200kg         3,322€/kg     3986,40€

11.10.2018.   Pstruh dúhový Pd2                    2000kg         3,322€/kg     6644,00€

13.10.2018.   Kapor K3                                   4211kg         2,80€/kg      11790,80€

13.10.2018.   Amur Ab3                                    315kg         3,50€/kg        1102,50€

13.10.2018.   Šťuka Š2                                        71kg        9,00€/kg          639,00€

13.10.2018.   Sumec Su3                                 273kg         9,00€/kg       2457,00€

13.10.2018.   Ostatné dr.rýb                             218kg         1,00€/kg         218,00€

16.10.2018.   Zubáč Zu2.-25cm/ks                    196kg         16,00€/kg     3136,00€

29.10.2018.   Zubáč Zu2.-25cm/ks                    200kg         16,00€/kg     3200,00€

11.11.2018.   Kapor K2-3.                                  837kg          2,65€/kg      2218,05€

Celkovo:                                                          12921kg                            41731,95€