SRZ MO Vrbové bola založená v roku 1977 a v súčasnej dobe združuje okolo 600 dospelých členov a 170 mladých rybárov z radov detí a mládeže pochádzajúcich najmä z Vrbového, Chtelnice ale aj okolitých obcí. Naša rybárska organizácia patrí síce medzi tie vekom mladšie ale vďaka obetavej a svedomitej práci desiatok našich členov a výbornej spolupráci s okolitou samosprávou, najmä vedením mesta Vrbové, patrí aj medzi najaktívnejšie a najväčšie občianske združenia v našom okolí. Pravidelne zabezpečujeme množstvo športovo rybárskych podujatí, ktorých konanie sa stalo už tradíciou a aj určitou spoločenskou udalosťou pre miestnych obyvateľov. Členovia SRZ MO Vrbové okrem času, ktorí venujú svojej záľube odpracujú ročne stovky hodín pri udržiavaní životného prostredia v okolí rybárskych revírov, ktoré spoločne obhospodarujeme. Bude nám potešením ak dokážeme vyvolať záujem na ochrane vôd, lásku k prírode a vzťah k rybárstvu aj vo Vás a Vašich deťoch, tak aby tie najväčšie hodnoty, ktoré nás obklopujú zostali zachované aj pre budúce generácie.

SRZ MO Vrbové
92203 Vrbové
Email: mosrzvrbove@mosrzvrbove.sk