Vzhľadom k súčasnej situáciu dočasne pozastavujeme predaj povolení a platenia členského príspevku v termínoch 20.03.2020 a 27.03.2020.

Náhradné termíny budú v apríli, včas oznámené.

Harmonogram predaja povolení 2020.

Harmonogram predaja povolení a ceny pre rok 2020

Výdaj členských známok a povolení na rybolov pre rok 2020 sa uskutoční v kancelárii SRZ MO Vrbové :

piatok  27.12.2019 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  03.01.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  10.01.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  17.01.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  24.01.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  31.01.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  07.02.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  14.02.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  21.02.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  28.02.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  06.03.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  13.03.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  20.03.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  27.03.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  03.04.2020 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

Výdaj povolení pre rok  2020 bude ukončený dňom 13.04.2020 !!!

Členské príspevky a ostatné platby okrem platby za povolenie na rybolov je nutné v zmysle § 6 ods. 2 písm. a Stanov SRZ zrealizovať do 31.03.2019, inak podľa § 10 ods. 1 písm. c Stanov členstvo v SRZ zaniká ! Občan, ktorému z dôvodov nezaplatenia členských príspevkov zaniklo členstvo v SRZ a požiada o obnovenie členstva je povinný zaplatiť okrem členského príspevku aj zápisné (§ 10 ods. 2).

Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2020 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2020. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil. Prehľad o úlovkov je možné odovzdať:

kancelária organizácie

rybárstvo Fekete

potraviny Bielko

 

Predaj hosťovacích povolení pre rok 2020 na VN Čerenec:

Hospodár MO SRZ Vrbové p. Hulvan, tel.:0905313754

Papiernictvo a rybárstvo Helena Feketeová Vrbové, tel.:0905 405 309

Potraviny Bielko, tel.:0903891631

Penzión Kulko, tel.:0918108870

 

Predaj hosťovacích povolení pre rok 2020 na VN Chtelnica:

Pomocný hospodár p. Černička, tel.:0905341489

 

Cena hosťovacích povolení:

Kaprové vody člen SRZ                         10,-€/deň,

Kaprové vody nečlen SRZ                      20,-€/deň, (podmienka štátny rybársky lístok !)

 

Upozorňujeme, že podmienkou lovu rýb na revíroch SRZ, okrem zaplatenia členských príspevkov a povolenia za rybolov v rámci MO Vrbové je aj vydanie štátneho rybárskeho lístka danej osobe príslušným Mestským alebo Obecným úradom.

 

Sadzobník platieb členských príspevkov a povolení na rybolov

Por. č. Druh Suma
1. Členská známka dospelí 32,-
2. Členská známka mládež 17,-
3. Členská známka deti   1,-
4. Povolenie Kaprové miestne 70,-
5. Povolenie Kaprové miestne – zľavnené 50,-
6. Povolenie Kaprové miestne – deti 6 – 14 rokov 14,-
7. Povolenie Kaprové miestne – deti do 6 rokov   0,-
8. Povolenie Kaprové zväzové 40,-
9. Povolenie Kaprové zväzové – deti 3 – 14 rokov 10,-
10. Povolenie Pstruhové miestne 40,-
11. Povolenie Pstruhové miestne – deti 6 – 14 rokov 15,-
12. Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti 30,-
13. Zápisné dospelí 100,-
14. Zápisné mládež 33,-
15. Zápisné deti 3,30
16. Hosťovacie povolenie denné Kaprové člen SRZ 10,-
17. Hosťovacie povolenie denné Kaprové nečlen SRZ 20,-
18. Hosťovacie povolenie týždenné Kaprové nečlen SRZ 80,-

 

Výbor SRZ MO Vrbové si vyhradzuje právo zmeny termínov výdaja členských známok a povolení na rybolov a prípadné operatívne zaradenie ďalších termínov. Aktuálny zoznam termínov výdaja členských známok a povolení na rybolov pre rok 2020 nájdete vždy na stránke organizácie www.mosrzvrbove.sk