Meno  tel. E-mail
Predseda Ing. Igor Mišech 0905900064 predseda@mosrzvrbove.sk
Tajomník Štefan Bielko 0903891631 tajomnik@mosrzvrbove.sk
Podpredseda Ján Boor 0902960308 janboor13@gmail.com
Hospodár Miloš Hulvan 0905313754 hospodar@mosrzvrbove.sk
Účtovník Igor Murín 0918333081 igor.murin@gmail.com
Člen Ing. Roman Drobný 0907733438
Člen Branislav Boor 0905479623 martin.boor96@gmail.com
Člen Jakub Hulvan 0908578489  hulvanj@gmail.com
Člen Ing. Michal Puobiš 0907662710