Meno  tel. E-mail
Predseda Ing. Igor Mišech 0905900064 predseda@mosrzvrbove.sk
Tajomník Štefan Bielko 0903891631 tajomnik@mosrzvrbove.sk
Podpredseda Ján Boor 0902960308 boor@ekom.sk
Hospodár Miloš Hulvan 0905313754 hospodar@mosrzvrbove.sk
Účtovník Igor Murín 0918333081 igor.murin@gmail.com
Pom. hospodár Július Černička 0905341489 julius.cernicka@gmail.com
Člen Branislav Boor 0905479623 martin.boor96@gmail.com
Člen Mgr. Marek Ondrejovič 0904444445 marek.ondrejovic@gmail.com
Člen Jakub Hulvan 0908578489 hulvanj@gmail.com