Meno  tel. E-mail
Predseda Ing. Igor Mišech 0905900064 predseda@mosrzvrbove.sk
Tajomník Štefan Bielko 0903891631 tajomnik@mosrzvrbove.sk
Podpredseda Ing. Roman Drobný 0907733438
Hospodár Ing. Marián Kniš 0915759153  hospodar@mosrzvrbove.sk
Účtovník Igor Murín 0918333081 igor.murin@gmail.com
Pokladník Ing. Michal Puobiš 0907662710
Člen Adam Šintál 0917385993
Člen Jakub Hulvan 0908578489
Člen Ing. David Strečanský 0907231196