Detský rybársky krúžok

kontakt vedúci rybárskeho krúžku : Branislav Boor 0905479623