VN Chtelnica – lovný rybársky revír kaprový miestny, rozloha 16 ha.

číslo revíru: 2-4590-1-1

VN Chtelnica sa nachádza v nadmorskej výške približne 230,0 m n. m. severozápadne až severne od obce Chtelnica v Chtelnickej doline a je obklopená lesmi Malých Karpát. Bola vybudovaná v r. 1995 prehradením potoka Chtelnička najmä pre účely zabezpečenia odberu vody pre poľnohospodárstvo a vytvorenia podmienok pre rekreáciu a rybolov.

Druhové zloženie rybej osádky: Kapor rybničný, Amur biely, Pleskáč zelenkavý, Lieň sliznatý, Sumec veľký, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy, Úhor európsky, Ostriež zelenkavý, Pstruh dúhový a iné.

 


Prehľad realizovaných násad do VN Chtelnica v roku 2018.

29.03.2018 Kapor – K3                       500  Kg