Zarybňovanie 2019.

Údaje budú v čase doplňované podľa zarybňovania :

Holeška,Podkylavka,Chtelnička

10.4.2019.Násada Pd2.-300kg.-1036,20€

30.4.2019.Násada Pd2.-300kg.-1036,20€

21.5.2019.Násada Pd2.-300kg.-1036,20€

12.6.2019.Násada Ppr-5cm.5000ks-275€

VN Čerenec

11.3.2019.Násada Uhor Monte-1kg.-500€

20.3.2019.Násada K3.-1500kg.-3967,50€

22.5.2019.Násada K3.-1000kg.-2645,-€

8.10.2019.Násada Pd2-1600kg.-5520€

8.10.2019.Násada Pd výber-500kg.-1900€

9.10.2019.Násada Pd2.-1500kg.-5175€

12.10.2019.Násada K3.-1112kg.-2668,80€

12.10.2019.Násada Ab3.-364kg.-1274€

12.10.2019.Násada Š3.-288kg.-2592€

12.10.2019.Násada Su5.-330kg.-2970€

12.10.2019.Násada ostatné druhy -277kg.-277€

1.11.2019 Násada K2-3.-1000kg.-2420€

5.11.2019.Násada K3.-6000kg.-13200€

 

VN Chtelnica

20.3.2019.Násada K3.-500kg.-1322,50€

22.5.2019.Násada K3.-500kg.-1322,50€

9.10.2019.Násada Pd2.-400kg.-1380€

12.10.2019.Násda K3.-3267kg-7840,80€

12.10.2019.NásadaAb3.194kg.-679€

12.10.2019.Násada š3.30kg.-270€

12.10.2019.Násada Su5.-64kg.-576€

12.10.2019 Ostatné druhy rýb.299kg.-299€

1.11.2019-NásadaK2-3.-500kg.-1210€

VN Pustá Ves

1.11.2019.-Násada K2.-500kg.-1210€

11.11.2019.-Násada Zu2.-125kg.-2000€

 

Zarybňovanie 2018.
VN Čerenec

Dátum          Druh                                         Množstvo      Cena            Spolu

29.03.2018.   Kapor K3                                   1500kg         2,60€/kg       3900,00€

17.05.2018.   Ostatné dr.rýb                            1000kg         0,65€/kg       650,00€

21.05.2018.   Ostatné dr.rýb                             500kg         0,65€/kg       325,00€

09.10.2018.   Pstruh dúhový Pd.výber              400kg         3,663€/kg     1465,20€

09.10.2018.   Pstruh dúhový Pd2                    1200kg         3,322€/kg     3986,40€

11.10.2018.   Pstruh dúhový Pd2                    2000kg         3,322€/kg     6644,00€

13.10.2018.   Kapor K3                                   4211kg

13.10.2018.   Amur Ab3                                    315kg

13.10.2018.   Šťuka Š2                                       71kg

13.10.2018.   Sumec Su3                                273kg

13.10.2018.   Ostatné dr.rýb                            218kg

16.10.2018.   Zubáč Zu2.-25cm/ks                  196kg         16,00€/kg     3136,00€

29.10.2018.   Zubáč Zu2.-25cm/ks                  200kg         16,00€/kg     3200,00€

11.11.2018.   Kapor K2-3.                             1000kg

Celkovo:                                                               13084kg                             

 

VN Chtelnica

Dátum          Druh                                         Množstvo      Cena            Spolu

29.03.2018.   Kapor K3                                      500kg        2,60€/kg       1300,00€

21.05.2018.   Ostatné dr.rýb                              400kg        0,65€/kg       260,00€

09.10.2018.   Pstruh dúhový Pd2                      400kg        3,322€/kg     1328,80€

13.10.2018.   Kapor K3                                   1577kg

13.10.2018.   Amur Ab3                                    157kg

13.10.2018.   Štuka Š2                                       32kg

13.10.2018.   Sumec Su3                                   98kg

13.10.2018.   Ostatné dr.rýb                             130kg

29.10.2018.   Zubáč Zu2.-25cm/ks                   200kg        16,00€/kg     3200,00€

11.11.2018.   Kapor K2-3                                 500kg

Celkovo:                                                                   3994kg

 

VN Pustá Ves

Dátum          Druh                                         Množstvo      Cena            Spolu

29.03.2018.   Šťuka Š1                                      100kg       9,00€/kg       900,00€

10.04.2018.   Amur Ab2                                     350kg       3,50€/kg     1250,00€

07.11.2018.   Šťuka Š1                                      217kg        8,20€/kg     1779,40€

07.11.2018.   Sumec Su3                                   279kg       8,20€/kg     2287,80€

11.11.2018    Amur Ab3                                     370kg       3,50€/kg      1295,00€

20.11.2018    Kapor K2                                     4029kg      2,65€/kg    10676,85€

Celkovo:                                                                      5345kg                              
Pstruhové revíry Holeška, Podkylavka, Chtelnička

Dátum          Druh                                         Množstvo      Cena            Spolu

12.04.2018             Pstruh dúhový Pd2             350kg         3,32€/kg       1162,00€

10.05.2018             Pstruh dúhový Pd2             300kg         3,32€/kg       996,60€

29.05.2018             Pstruh dúhový Pd2             300kg         3,32€/kg       996,60€

06.06.2018            Pstruh potočný Pp1-10cm  5000ks                              275,50€

Celkovo:                   Pd2                                            950kg
                                    Pp1                                          5000ks