Aktuálne zarybňovanie revírov SRZ MO Vrbové v roku 2018

VN Čerenec

Dátum          Druh                                         Množstvo      Cena            Spolu

29.03.2018.   Kapor K3                                   1500kg         2,60€/kg       3900,00€

17.05.2018.   Ostatné dr.rýb                            1000kg         0,65€/kg       650,00€

21.05.2018.   Ostatné dr.rýb                             500kg         0,65€/kg       325,00€

09.10.2018.   Pstruh dúhový Pd.výber              400kg         3,663€/kg     1465,20€

09.10.2018.   Pstruh dúhový Pd2                    1200kg         3,322€/kg     3986,40€

11.10.2018.   Pstruh dúhový Pd2                    2000kg         3,322€/kg     6644,00€

13.10.2018.   Kapor K3                                   4211kg

13.10.2018.   Amur Ab3                                    315kg

13.10.2018.   Šťuka Š2                                       71kg

13.10.2018.   Sumec Su3                                273kg

13.10.2018.   Ostatné dr.rýb                            218kg

16.10.2018.   Zubáč Zu2.-25cm/ks                  196kg         16,00€/kg     3136,00€

29.10.2018.   Zubáč Zu2.-25cm/ks                  200kg         16,00€/kg     3200,00€

11.11.2018.   Kapor K2-3.                             1000kg

Celkovo:                                                               13084kg                             

 

VN Chtelnica

Dátum          Druh                                         Množstvo      Cena            Spolu

29.03.2018.   Kapor K3                                      500kg        2,60€/kg       1300,00€

21.05.2018.   Ostatné dr.rýb                              400kg        0,65€/kg       260,00€

09.10.2018.   Pstruh dúhový Pd2                      400kg        3,322€/kg     1328,80€

13.10.2018.   Kapor K3                                   1577kg

13.10.2018.   Amur Ab3                                    157kg

13.10.2018.   Štuka Š2                                       32kg

13.10.2018.   Sumec Su3                                   98kg

13.10.2018.   Ostatné dr.rýb                             130kg

29.10.2018.   Zubáč Zu2.-25cm/ks                   200kg        16,00€/kg     3200,00€

11.11.2018.   Kapor K2-3                                 500kg

Celkovo:                                                                   3994kg

 

VN Pustá Ves

Dátum          Druh                                         Množstvo      Cena            Spolu

29.03.2018.   Šťuka Š1                                      100kg       9,00€/kg       900,00€

10.04.2018.   Amur Ab2                                     350kg       3,50€/kg     1250,00€

07.11.2018.   Šťuka Š1                                      217kg        8,20€/kg     1779,40€

07.11.2018.   Sumec Su3                                   279kg       8,20€/kg     2287,80€

11.11.2018    Amur Ab3                                     370kg       3,50€/kg      1295,00€

20.11.2018    Kapor K2                                     4029kg      2,65€/kg    10676,85€

Celkovo:                                                                      5345kg                              
Pstruhové revíry Holeška, Podkylavka, Chtelnička

Dátum          Druh                                         Množstvo      Cena            Spolu

12.04.2018             Pstruh dúhový Pd2             350kg         3,32€/kg       1162,00€

10.05.2018             Pstruh dúhový Pd2             300kg         3,32€/kg       996,60€

29.05.2018             Pstruh dúhový Pd2             300kg         3,32€/kg       996,60€

06.06.2018            Pstruh potočný Pp1-10cm  5000ks                              275,50€

Celkovo:                   Pd2                                            950kg
                                    Pp1                                          5000ks