Výlov VN Pustá Ves 2018
V sobotu 13.10.2018 za nádherného jesenného počasia sa uskutočnil výlov chovného revíru VN Pustá Ves.

Týmto si dovoľujeme vysloviť veľké poďakovanie všetkým zúčastneným za ich pomoc a perfektne zvládnutie svojich úloh pri výlove.

Tešíme sa na Vás pri „rybárskej žatve“ opäť o rok a veríme, že sa spoločne stretneme v rovnako hojnom počte.

Ďakujeme.

Výbor SRZ MO Vrbové