Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia vo Vrbovom, 92203 Vrbové.

 

Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu 6.10.2019 o 9:00 hod. v sále PD vo Vrbovom.

program:

1.otvorenie

2.voľba mandátovej ,návrhovej a volebnej komisie

3.voľba delegátov a náhradníka na mimoriadny snem Slovenského rybárskeho zväzu

4.uznesenie

5.záver