Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list MŽP SR zo dňa 06. júna 2019 pod názvom „Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu“, ktorý vám zasielame v prílohe. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/).

MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve

MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky

MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve