Dňa 31.07.2023 v popoludňajších hodinách, bol zistený rybármi našej organizácie zápach a výtok z potrubia na „starej  ceste“ . Funkcionári organizácie zabezpečili vzorky a oznámenia všetkým orgánom/Polícia, inšpekcia životného prostredia, Vodohospodársky podnik, odbor ichtyológie SRZ./

O situácii informovala RTVS vo svojom hlavnom večernom spravodajstve 01.08.2023 :

Rybári pri Piešťanoch zabránili ekologickej katastrofe. Niekto tam do vodnej nádrže vylial obsah septiku