Údaje budú v čase doplňované podľa zarybňovania :

Holeška,Podkylavka,Chtelnička

10.4.2019.Násada Pd2.-300kg.-1036,20€

30.4.2019.Násada Pd2.-300kg.-1036,20€

21.5.2019.Násada Pd2.-300kg.-1036,20€

12.6.2019.Násada Ppr-5cm.5000ks-275€

VN Čerenec

11.3.2019.Násada Uhor Monte-1kg.-500€

20.3.2019.Násada K3.-1500kg.-3967,50€

22.5.2019.Násada K3.-1000kg.-2645,-€

VN Chtelnica

20.3.2019.Násada K3.-500kg.-1322,50€

22.5.2019.Násada K3.-500kg.-1322,50€

VN Pustá Ves