Údaje budú v čase doplňované podľa zarybňovania :

Holeška,Podkylavka,Chtelnička

10.4.2019.Násada Pd2.-300kg.-1036,20€

30.4.2019.Násada Pd2.-300kg.-1036,20€

21.5.2019.Násada Pd2.-300kg.-1036,20€

12.6.2019.Násada Ppr-5cm.5000ks-275€

VN Čerenec

11.3.2019.Násada Uhor Monte-1kg.-500€

20.3.2019.Násada K3.-1500kg.-3967,50€

22.5.2019.Násada K3.-1000kg.-2645,-€

8.10.2019.Násada Pd2-1600kg.-5520€

8.10.2019.Násada Pd výber-500kg.-1900€

9.10.2019.Násada Pd2.-1500kg.-5175€

12.10.2019.Násada K3.-1112kg.-2668,80€

12.10.2019.Násada Ab3.-364kg.-1274€

12.10.2019.Násada Š3.-288kg.-2592€

12.10.2019.Násada Su5.-330kg.-2970€

12.10.2019.Násada ostatné druhy -277kg.-277€

1.11.2019 Násada K2-3.-1000kg.-2420€

5.11.2019.Násada K3.-6000kg.-13200€

 

VN Chtelnica

20.3.2019.Násada K3.-500kg.-1322,50€

22.5.2019.Násada K3.-500kg.-1322,50€

9.10.2019.Násada Pd2.-400kg.-1380€

12.10.2019.Násda K3.-3267kg-7840,80€

12.10.2019.NásadaAb3.194kg.-679€

12.10.2019.Násada š3.30kg.-270€

12.10.2019.Násada Su5.-64kg.-576€

12.10.2019 Ostatné druhy rýb.299kg.-299€

1.11.2019-NásadaK2-3.-500kg.-1210€

VN Pustá Ves

1.11.2019.-Násada K2.-500kg.-1210€

11.11.2019.-Násada Zu2.-125kg.-2000€