Zarybňovanie 2018.


Holeška, Podkylavka, Chtelnička

12.4.2018.Násada Pd2.-350kg.-3,32€/kg-1162€

10.5.2018.Násada Pd2-300kg.-3,32€/kg-996,60€

29.5.2018.Násada Pd2-300kg-3,32€/kg-996€

6.6.2018.Násada Pp1-5000ks.-275,50€

VN Čerenec

29.3.2018.Násada K3-1500kg.priemer-2,6€/kg-3900€

17.5.2018.Ostatné dr.rýb 1000kg-0,65€/kg-650€

21.5.2018.Ostatné dr.rýb-500kg-0,65€/kg-325€

9.10.2018.Násada Pd.výber.400kg.-3,663€/kg.-1465,20€

9.10.2018.Násada Pd2.-1200kg.-3,322€/kg.-3986,40€

11.10.2018.Násada PD2.-2000kg.-3,322€/kg.-6644€

13.10.2018.Násada K3.-4211kg.

13.10.2018.Násada Ab3.-315kg.

13.10.2018.Násada Š2.-71kg.

13.10.2018.Násada Su3.-273kg.

13.10.2018.Násada Ost.dr.rýb-218kg.

16.10.2018.Násada Zu2.-25cm/ks-16€/kg-196kg-3136€

29.10.2018.Násada Zu2.-25cm/ks-16€/kg-200kg-3200€

11.11.2018.Násada K2-3.-1000kg

VN Chtelnica

29.3.2018.Násada K3.-500kg.priemer-2,6€/kg.-1300€

21.5.2018.Ostatné dr.rýb-400kg.-0,65€/kg.-260€

9.10.2018.Násada Pd2-400kg.-3,322€/kg-1328,80

13.10.2018.Násada K3.-1577kg.

13.10.2018.Násada Ab3.-157kg.

13.10.2018.Násada Š2.-32kg

13.10.2018.Násada Su3.-98kg

13.10.2018.Násada Ost.dr.rýb-130kg

29.10.2018.Násada Zu2.-25cm/ks-16€/kg-200kg-3200€

11.11.2018.Násada K2-3.-500kg

VN Pustá Ves

29.3.2018.Násada Š1.-100kg.-9€/kg.-900€

10.4.2018.Násada Ab2.-350kg.-3,5€/kg.-1250€

7.11.2018.Násada Š1.-217kg.-8,20€/kg.-1779,40€

7.11.2018.Násada Su3.-279kg.-8,2€/kg.-2287,80€

11.11.2018 Násada Ab3.-370kg.-3,5€/kd.-1295€

20.11.2018 Násada K2-4029kg.-2,65€/kg.-10676,85€