Preteky sú zrušené z dôvodu nariadenia štátnych orgánov proti šíreniu pandémie.

Štartovné bude vrátené pretekárom.

CENA ČERENCA SA BLÍŽI.

SRZ Miestna organizácia Vrbové organizuje pre širokú rybársku verejnosť

jubilejný XX. ročník pretekov v prívlači o cenu Čerenca.

Pretek sa uskutoční 10. októbra 2020 na vn Čerenec.

Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení 40,-€

na účet č. SK83 0900 0000 0050 2007 8406 Variabilný symbol:10102020

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, bydlisko.

V cene štartovného je zahrnuté ranné občerstvenie.

Po zaplatení štartovného, bude pretekár zapísaný do zoznamu na www.mosrzvrbove.sk

Uzávierka prihlášok je 5.10.2020.

V prípade záujmu je možné zabezpečiť i ubytovanie,

čo treba vopred nahlásiť riaditeľovi pretekov p. Milošovi Hulvanovi

na tel. č. 0905/313 754, mail: miloshulvan@azet.sk , ktorý zároveň poskytne bližšie informácie.

Informácie ohľadom zoznamu pretekárov, štartovného atď. adresujte :

tajomnik@mosrzvrbove.sk

Novinka pretekov: rozšírenie počet kôl zo 4 na 6 !

 

PRAVIDLÁ A PROPOZÍCIE PRETEKU: propozicie-cena-cerenca-2020   pravidla-cena-cerenca-2020

zoznam pretekárov