Miestna organizácia SRZ vo Vrbovom organizuje pre širokú rybársku verejnosť

XIX. ročník pretekov v prívlači o cenu Čerenca.

Pretek sa uskutoční 19.októbra 2019.na VN Čerenec. Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení 35,-€

na účet č. SK83 0900 0000 0050 2007 8406  Variabilný symbol:19102019

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, bydlisko!!!

V cene štartovného je zahrnuté ranné občerstvenie.

Po zaplatení štartovného, bude pretekár zapísaný do zoznamu na www.mosrzvrbove.sk

Uzávierka prihlášok je 11.10.2019

propozície-cena-Čerenca-2019      pravidlá-cena-Čerenca-2019.

akékoľvek otázky ohľadom platieb a zoznamu prihlásených píšte na : tajomnik@mosrzvrbove.

zoznam prihlásených

Priatelia, pretek je vypredaný, tešíme sa na Vás 19.10.2019 na Čerenci.

Výsledky:

Čerenec I,II,III,IV,Finále 2019