Predaj povolení 08.03.2024 zrušený, náhradný termín 05.04.2024 16,00-17,00 hod.