KAPROVÉ PRETEKY VN ČERENEC

NEDEĽA 12.5.2019

Štartovné 10,-€

PREDPREDAJ LÍSTKOV 11.5.2019 od 17,00hod reštaurácia ČERENEC

PREDAJ LÍSTKOV 12.5.2019 od 4,30hod reštaurácia  ČERENEC

Kaprové preteky VN Čerenec 12.5.2019 začiatok 6:00 hod koniec 12:00 hod.

Vyhodnotenie 12:30 hod.

Hodnotenie:

1.cena najťažšia ryba

2.cena najťažšia ryba

3.cena najťažšia ryba

4.cena näjväčšia hmotnosť ostatných druhov rýb

Občerstvenie :ryba, guláš, na záver šťastie pre každého.

Veľa úspechov praje výbor MO SRZ Vrbové.

 

KAPROVÉ PRETEKY VN CHTELNICA

NEDEĽA 19.5.2019

Štartovné 10,-€

PREDPREDAJ LÍSTKOV 18.5.2019 od 17,00hod chata  povodia Váhu

PREDAJ LÍSTKOV 19.5.2019 od 4,30hod chata  povodia Váhu

Kaprové preteky VN Chtelnica  19.5.2019 začiatok 6:00hod koniec 12:00 hod

Vyhodnotenie 12:30 hod.

Hodnotenie:

1.cena najťažšia ryba

2.cena najťažšia ryba

3.cena najťažšia ryba

4.cena najväčšia hmotnosť ostatných druhov rýb

Bufet zabezpečený, šťastie na záver.

Veľa úspechov praje výbor MO SRZ Vrbové.