Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2021 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2021. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou.

 

Prehľad o úlovkov je možné odovzdať:

kancelária organizácie

rybárstvo Fekete, schránka pred obchodom

potraviny Bielko

poštou na adresu:

Slovenský rybársky zväz

Miestna organizácia Vrbové

92203

Vrbové

Cenník povolení 2021.

1.Členská známka dospelí 32,-

2.Členská známka mládež 17,-

3.Členská známka deti  1,-

4.Povolenie Kaprové miestne 70,-

5.Povolenie Kaprové miestne – zľavnené 50,-

6.Povolenie Kaprové miestne – deti 6 – 14 rokov 14,-

7.Povolenie Kaprové miestne – deti do 6 rokov  0,-

8.Povolenie Kaprové zväzové 40,-

9.Povolenie Kaprové zväzové – deti 3 – 14 rokov 10,-

10.Povolenie Pstruhové miestne 50,-

11.Povolenie Pstruhové miestne – deti 6 – 14 rokov 15,-

12.Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti 30,-

13.Zápisné dospelí 100,-

14.Zápisné mládež 33,-

15.Zápisné deti 3,30

16.Hosťovacie povolenie denné Kaprové člen SRZ10,-

17.Hosťovacie povolenie denné Kaprové nečlen SRZ 20,-

18.Hosťovacie povolenie týždenné Kaprové nečlen SRZ 80,-

Kontaktné osoby pre informácie:

Hulvan Miloš 0905313754 Vrbové

Bielko Štefan 0903891631 Vrbové a okolie

Mišech Igor 0905900064 Piešťany a okolie

Boor ján 0902960308 Prašník a okolie

Uváčik Jozef 0903668713 Borovce, Rakovice, Veselé, Veľké Kostoľany a okolie

Gono Roman 0905435414 Krakovany, Ostrov,  Orvište a okolie

Hulvan Jakub 0908578489 Šterusy, Lopašov, Chtelnica a okolie

Černička Július 0905341489 Chtelnica, Dechtice, Kátlovce a okolie