Dňa 13.12.2020 boli do VN Čerenec revír č. 2-4620-1.1 v spolupráci s ODBOR ICHTYOLÓGIE A EKOLÓGIE RYBÁRSKYCH REVÍROV  SRZ RADA Žilina vysadené značkované ryby druhu Kapor.

Cieľom je monitorovanie a vyhodnotenie prírastku vysadených rýb v danom revíre.

Žiadame rybárov, aby ulovenú takto  označenú rybu s maximálnou opatrnosťou zmerali a údaj s dátumom, dĺžkou a prípadne hmotnosťou, ryby zaslali sms-kou na tel. číslo (0905313754 hospodár) alebo emailom na adresu organizácie: mosrzvrbove@mosrzvrbove.sk .

Spôsob označenia je uvedený na sprievodných obrázkoch.

Podľa platnej legislatívy musia byť ryby po ulovení vrátené späť do revíru.

Značka je na rybe umiestnená na ľavej strane pod chrbtovou plutvou.

Rybu položiť na podložku na pravý bok, tak aby brucho smerovalo k rybárovi a hlava bola po ľavej ruke. Vtedy je značka viditeľná na označenej rybe, je žltej farby. Viditeľne tak ako na obrázku.

Petrov zdar!