Čerenec:

Zákaz lovu rýb násada od 8.10.2019.do 19.10.2019.

Zákaz lovu kapra od 20.10.2019.do 22.11.2019.

Lov dravcov a Pd povolený od 20.10.2019.

Lov kaprov povolený od 23.11.2019.

Chtelnica:

Zákaz lovu rýb násada od 9.10.2019. do 13.10.2019.

Zákaz lovu kapra od 14.10.2019.do 22.11.2019.

Lov dravcov a Pd. povolený od 14.10.2019.

Lov kaprov povolený od 23.11.2019.