Zákaz lovu kapra na VN Črenec a VN Chtelnica od 25.10.2021. do
26.11.2021.  
Lov kapra na VN Čerenec a VN Chtelnica povolený od 27.11.2021.
VN Čerenec dovoz násady 7.10.2021 Pd2-1700kg+Pd.výber-300kg. 
VN Čerenec dovoz násady 19.10.2021.Pd2.-800kg.+Pd výber-200kg.
VN Chtelnica dovoz násady 7.10.2021.-Pd2.-600kg. 
Zákaz lovu VN Čerenec+ VN Chtelnica od 7.10.2021.-do 8.10.2021. Lov povolený od 9.10.2021.