V týchto dňoch sú vysádzané hniezda na všetky naše revíry.

Prosíme členov, aby rešpektovali priestor ich umiestnenia pri love.