KAPROVÉ DETSKÉ PRETEKY.

VN CHTELNICA

sobota 04.05.2024

Štartovné 0,-€

losovanie lístkov od 8,00hod

chata  povodia Váhu

začiatok 9:00 hod koniec 12:00 hod

Vyhodnotenie 12:30 hod.

Hodnotenie:

1.cena najťažšia ryba

2.cena najťažšia ryba

3.cena najťažšia ryba

4.cena najväčšia hmotnosť ostatných druhov rýb

Bufet zabezpečený

Veľa úspechov praje výbor MO SRZ Vrbové.