ČERENEC:

19.09.2020 8,00 hod

26.09.2020 8,00 hod zraz na hrádzi. Zrušené nepriaznivé počasie, náhradný termín:

27.09.2020 8,00 hod zraz na hrádzi.

CHTELNICA:

03.10.2020 8,00 hod zraz na hrázi.