Brigády začínajú 20.03.2021 individuálne, po dohode so zodpovednými za brigády.

Kontakty na osoby zabezpečujúce brigády:

Vrbové:

Miloš Hulvan 0905313754

Branislav Boor 0905479623

Chtelnica:

Jakub Hulvan 0908578489

Krakovany:

Roman Gono 0905435414

Prašník:

Ján Boor 0902960308