Predĺženie lehoty na konania členských schôdzí OZ SRZ v roku 2021.
Na základe prognóz vývoja epidemiologickej situácie Rada SRZ schválila Uznesením č. 6/2021 predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí OZ SRZ do 30.9. 2021.

V prípade, ak nastane možnosť uskutočniť členskú schôdzu v súlade s epidemiologickými pravidlami, bude okamžite zverejnená informácia o termíne.