Výročná členská schôdza.

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia vo Vrbovom Vás pozýva na členskú schôdzu 08.03.2020 o 8:30 hod v sále PD Vrbové program: 1.otvorenie 2.voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 3.správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie...

Read more