Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 44 nájdených)

|0-15|15-30|30-44|

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Aktuality

Mobilná aplikácia SRZ MO Vrbové už dostupná aj pre iPhone.

Vážení členovia SRZ MO Vrbové s potešením Vám oznamujeme, že aplikácia SRZ MO Vrbové je už dostupná aj pre našich členov používajúcich iPhone. Aplikáciu je teda možné bezplatne stiahnúť okrem zariadení so systémom Android na Google Play aj pre zariadenia používajúce operačný systém iOS od spoločnosti Apple v App Store. Tešíme sa, že už krátko po spustení testovacej prevádzky si táto technologická novinka našla množsto priaznivcov a dúfame, že informácie ktoré Vám prostredníctvom nej prinášame budú pre Vás prospešné.| Autor: výbor | Vydáno dne 16. 04. 2018 | 3 prezreté | Počet komentárov: 28 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Zarybňovanie MO SRZ VRBOVE 2018

 

Zarybňovanie  MO SRZ VRBOVE 2018


| Autor: Miloš Hulvan | Vydáno dne 10. 04. 2018 | 179 prezreté | Počet komentárov: 14 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

NOVINKA - Mobilná aplikácia SRZ MO Vrbové !!!

Vážení členovia SRZ MO Vrbové, dovoľujeme si Vás informovať, že v záujme efektívnejšej a rýchlejšej komunikácie s Vami, bola spustená testovaciu prevádzka mobilnej aplikácie SRZ MO Vrbové, ktorú si bezplatne stiahnete na Google Play (zatiaľ len pre zariadenia so systémom Android).


| Autor: výbor | Vydáno dne 21. 03. 2018 | 124 prezreté | Počet komentárov: 15 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Venujte organizácii 2% dane z príjmu. Termíny, postup, tlačivá.

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s § 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:

a)  ochrana a tvorba životného prostredia

- ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie  čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd )

- ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže

- starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických havárií, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy

- odstraňovanie následkov živelných pohrôm

- stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov

-  nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody

b) podporu a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže,  nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.

 


| Autor: Štefan Bielko | Vydáno dne 13. 03. 2018 | 163 prezreté | Počet komentárov: 72 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

P E T Í C I A !!!!!

 Vážení členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 09.12.2017 schválila RADA SRZ oficiálne znenie Petície za záchranu všeľudového, športového a rekreačného rybárstva, ktorou sa chce dosiahnuť zachovanie súčasného postavenia Slovenského rybárskeho zväzu pri výkone rybárskeho práva.

 V nadväznosti na všetky informácie týkajúce sa petície za zachovanie rybárstva na Slovensku v súčasnej podobe, by sme Vás radi informovali o spustení internetovej stránky zarybarstvo.sk, na ktorej je oddnes možné elektronickým hlasovaním prispieť svojím podpisom k podpore rybárstva. Zároveň Rada SRZ spustila aj sprievodnú stránku na sociálnej sieti Facebook, na ktorej budeme rovnako uverejňovať všetky aktuálne informácie týkajúce sa samotnej petície, ktorú môžete nájsť zadaním textu vo Facebookovom vyhľadávači: Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku

 

https://www.facebook.com/Pet%C3%ADcia-za-z%C3%A1chranu-ryb%C3%A1rstva-na-Slovensku-170755356986721/?modal=admin_todo_tour

 

Preto Vás chceme požiadať o akúkoľvek formu podpory, či už zdieľaním na stránkach organizácie, mailami či na Facebooku...

Možnosť podpísať petíciu budú mať členovia našej organizácie ako aj nečlenovia pri predaji povoleniek na rok 2018.

 


| Autor: výbor | Vydáno dne 20. 12. 2017 | 195 prezreté | Počet komentárov: 24 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

POZVÁNKA, volebný poriadok, návrh kandidátov, potvrdenie kandidáta.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážení členovia, v nedeľu dňa 11.03.2018 o 08.30 hod. sa v sále PD Vrbové uskutoční výročná členská schôdza SRZ MO Vrbové s nasledovným programom:

1.otvorenie

2.voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3.správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie

4.správa o finančnom hospodárení za rok 2017

5.rozpočet na rok 2018

6.správa kontrolnej a revíznej komisie

7.diskusia

8.voľby

9.uznesenie

10.záver

Srdečne Vás pozývame Výbor SRZ MO Vrbové


| Autor: Štefan Bielko | Vydáno dne 19. 12. 2017 | 156 prezreté | Počet komentárov: 5 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Problematika prípravy nového zákona o rybárstve.

V súčasnej dobe je pripravovaný návrh nového zákona o rybárstve, ktorý môže výrazným spôsobom zmeniť rybárstvo v podobe, ako ju dnes poznáme. Uverejňujeme stanoviská, pripomienky a postupy Rady Slovenského rybárskeho zväzu.

Otvorený list prezidentovi SR.doc    Vyhlásenie European Anglers Federation (EAF - Európskej rybárskej federá___.pdf

SRZ-Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a pos___.pdf  Zápisnica z Rady 21_10_2017.pdf


| Autor: výbor | Vydáno dne 27. 10. 2017 | 156 prezreté | Počet komentárov: 10 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Lov rýb na VN Čerenec a VN Chtelnica jeseň 2017.

 

Lov rýb na VN Čerenec a VN Chtelnica jeseň 2017.


| Autor: Miloš Hulvan | Vydáno dne 01. 10. 2017 | 857 prezreté | Počet komentárov: 8 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

P O Z V Á N K A.

 Pozvánka na detské preteky feeder,plávaná.

 


| Autor: Štefan Bielko | Vydáno dne 05. 07. 2017 | 111 prezreté | Počet komentárov: 2 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

ORGANIZOVANE AKCIE A BRIGADY MO SRZ VRBOVE 2017.

 

ORGANIZOVANE AKCIE A BRIGADY MO SRZ VRBOVE 2017.


| Autor: Miloš Hulvan | Vydáno dne 25. 03. 2017 | 695 prezreté | Počet komentárov: 15264 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Venujte organizácii 2% dane z príjmu. Termíny, postup.

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlasenie 2% 2016-2017_edit.pdf             Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc  

 

Tlačivá sú k dispozícii aj v kancelárii organizácie!


| Autor: Štefan Bielko | Vydáno dne 01. 02. 2017 | 148 prezreté | Počet komentárov: 13 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

POZVÁNKA.

P O Z V Á N K A.

 

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia vo Vrbovom

Vás pozýva na členskú schôdzu

26.03.2017 o 8:30 hod v sále PD Vrbové

program:

otvorenie

voľba mandátovej a návrhovej komisie

správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie

správa o finančnom hospodárení za rok 2016

rozpočet na rok 2017

správa kontrolnej a revíznej komisie

40. výročie založenia organizácie

diskusia

uznesenie

záver

Občerstvenie pre všetkých zúčastnených zabezpečené!


| Autor: Štefan Bielko | Vydáno dne 13. 12. 2016 | 160 prezreté | Počet komentárov: 19 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Lov rýb na VN Čerenec a VN Chtelnica jeseň 2016

 

Lov rýb na VN Čerenec a VN Chtelnica jeseň 2016.


| Autor: Miloš Hulvan | Vydáno dne 02. 10. 2016 | 806 prezreté | Počet komentárov: 24 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
|0-15|15-30|30-44|

created by luther ----- powered by phpRS

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server