Poďakovanie.
Výbor Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Vrbové, chce touto cestou poďakovať mestu Vrbové a menovite primátorke Dott. Mgr. Eme Maggiovej, za výraznú pomoc a podporu pre našu organizáciu.
Výbor SRZ MO Vrbové