Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Venujte organizácii 2% dane z príjmu. Termíny, postup, tlačivá.
Aktuality

Venujte organizácii 2% dane z príjmu. Termíny, postup, tlačivá.

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s § 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:

a)  ochrana a tvorba životného prostredia

- ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie  čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd )

- ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže

- starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických havárií, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy

- odstraňovanie následkov živelných pohrôm

- stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov

-  nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody

b) podporu a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže,  nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.

  

 

Vyhlásenie-2018-DP-2017-Vrbové SRZ MO.pdf   Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pd

termíny:

5.2.2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
| Autor: Štefan Bielko | Vydáno dne 13. 03. 2018 | 163 prezreté | Počet komentárov: 72 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek

created by luther ----- powered by phpRS

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server