P O Z V Á N K A !!!!!!!!!!!!!!

Autor: výbor <mosrzvrbove(at)mosrzvrbove.sk>, Téma: Preteky, Vydané dňa: 10. 04. 2018

Tradičné preteky s dobrým zarybnením, občerstvením, cenami a dobrou atmosférou. 

Tešíme sa na Vás.