Členská schôdza

Vážení členovia, v nedeľu dňa 17.03.2019 o 08.30 hod. sa v sále PD Vrbové uskutoční výročná členská schôdza SRZ MO Vrbové s nasledovným programom: 1.otvorenie 2.správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie 3.správa o finančnom hospodárení za rok...

Read more